Galeria Grzejników dekoracyjnych, łazienkowych i z grafiką

Regulamin sprzedaży


I. Postanowienia ogólne.

I.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży towarów przez firmę HEJAN Technika Grzewcza i Sanitarna Henryk Janusz, zwaną dalej Sprzedawcą.

I.2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej, poprzez swoją stronę internetową: www.galeria-grzejniki.pl oraz poprzez portal Allegro.pl. Zamówienia składać można także telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.


II. Oferta i zamówienia.

II.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen i właściwości towarów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych towarów do jej oferty oraz do usuwania towarów z jej oferty.

II.2. Klient składając zamówienie zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sprzedawcą, firmą HEJAN Technika Grzewcza i Sanitarna Henryk Janusz.

II.3. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie poprawnych danych kontaktowych (nr telefonu, adres emailowy) i adresowych do wysyłki podczas składania zamówienia.

II.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności i prawdziwości zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem.

II.5. Termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie z Klientem.

II.6. W przypadku zamówienia płatnego z góry przelewem realizacja rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

II.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w jego dostarczeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

II.8. W przypadku niedostępności danego produktu Klient jest informowany o tym telefonicznie i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia: wydłużenie czasu oczekiwania, częściowa realizacja lub anulowanie zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione towary - w przypadku przedpłaty na konto.

II.9. Po złożeniu zamówienia i rozpoczęciu jego realizacji Klient nie ma możliwości dokonywania w nim zmian.

II.10. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

II.11. W przypadku zamówienia z dostawą do kraju znajdującego się poza granicami Unii Europejskiej, do ceny zamówionych towarów doliczone zostaną odpowiednie opłaty celne.

II.12. Przesyłki są zawsze odpowiednio zabezpieczone. Przed podpisaniem dokumentu odbioru przesyłki należy dokładnie obejrzeć opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera.


III. Reklamacje i zwroty.

III.1. Każdy towar kupiony od Sprzedawcy może być zgłaszany do reklamacji przy zachowaniu terminów zgodnych z ustawą o ile posiada wady, które stanowią o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

III.2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru: faktura VAT lub paragon.

III.3. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy użytkownika oraz uszkodzenia wynikłe wskutek wypadków losowych i naturalnego zużycia towaru.

III.4. Wymiana reklamowanego przez Klienta towaru na nowy możliwa jest jedynie po wcześniejszym ustaleniu szczegółów takiej wymiany ze Sprzedawcą.

III.5. Każdemu klientowi korzystającemu z oferty Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej ze Sprzedawcą umowy zakupu towaru w terminie 10 dni od dnia jego otrzymania, bez konieczności podania przyczyny odstąpienia. Termin ów uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres Sprzedawcy.

III.6. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu towaru umowę uznaje się za nieważną. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

III.7. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę z możliwości odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Klient nie może skorzystać w przypadku, gdy towary zostały przez Sprzedawcę wykonane na indywidualne zamówienie Klienta.

III.8. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem chyba, że nastąpiły wcześniejsze ustalenia z Klientem. Koszt odesłanego towaru nie podlega zwrotowi. Sklep dokonuje zwrotu należności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.


IV. Pozostałe.

IV.1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, że ustawienia wyświetlania, jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między rzeczywistym wyglądem produktu, a wyglądem wyświetlanym na monitorze Klienta.

IV.2. Materiały tekstowe oraz zdjęcia znajdujące się na stronie internetowej Firmy oraz na profilu internetowym Firmy w serwisie Allegro.pl należą do Właściciela firmy HEJAN Technika Grzewcza i Sanitarna Henryk Janusz, ich wykorzystywanie bez pisemnego zezwolenia Właściciela jest zabronione.

IV.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz stosownych ustaw.

IV.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. Zmiany takie obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Sprzedawcy: www.galeria-grzejniki.pl/regulamin.html.Data publikacji: 10.12.2014r.